• DKP- FAQ

  Dkp-systemet

  Aggro Unions dkp-system bygger på en så kallat nollsummeidé, dvs summan som en raid är värd är, i stort sett, lika med vad dropsen är värda/ delat på antalet deltagare. För MC och Onyxia är det precis så, men för ZG är det lite modifierat pga att dropchansen är annorlunda i just ZG. Grundtanken med ett dkp-system är att premiera dom som raidar ofta. Dom som är med ofta får många dkp, dom som har mest dkp har förtur till lootet. För att dom som inte kan delta lika ofta inte skall hamna för långt efter i dkp-systemet så har vi satt ett dkp-tak vid 50 dkp. Dkp-taket reglerar dels hur många poäng man har att spendera under en och samma raid och dels när förturssystemet träder ur kraft. Mer om detta nedan.

  Att tjäna DKP poäng

  DKP Poäng får man för varje schemalagd Aggro Union raid man deltar i ( Zul'Gurub, Molten Core, Onyxia, Blackwing Lair, Azuregos, 20 manna och mer med andra ord ).

  Varje raid som man deltar i har ett uppsatt mål, att döda en dkp-givande boss.

  Poängen som en raid är värd räknas ut genom att man tar det antalet DKP poäng en boss droppar och delar över antalet deltager i raiden. 
  Ex: Onyxia går i backen och droppar 3 lila saker med värde på 20 DKP vardera således är Onyxia värd 3x20 DKP, så värdet på raiden räknas då ut genom att ta 60 DKP för onyxia och delar på X personer som deltar. Om det är 40 pers i raiden så får då alla som deltar 1,5 DKP poäng.

  Poäng delas ut vare sig vi lyckas eller inte. Tex målet är att döda Garr i MC, vi gör några bra försök men lyckas inte. Dkp kommer trots allt att delas ut. Då använder vi oss av en schablon-dkp som är beräknad på vad den bossen i genomsnitt brukar droppa.

  För att se hur många schablon-dkp en boss är värd så kan du titta här.

  Poäng läggs även till för varje lila drop som kommer av mobs på vägen så tex en BoE drop som är värd 20 DKP höjer då raidens värde med 20 dkp, att för delas på raiden medlemmar.

  Du får tjäna ihop hur många dkp som helst.

  Om du har en alt-karaktär, som du ibland raidar med, så är dina poäng gemensamma för alla dina karaktärer. Det är personen bakom karaktärerna som tjänar dkp. Det är sen helt upp till dig hur du vill spendera dina poäng.

  Poängavdrag

  Om man kommer sent eller måste gå tidigare än den utsatta raidtiden så kommer man få ett 25% avdrag på den dkp man skulle ha tjänat på den aktuella raiden. Detta för att framhålla hur viktigt det är att respektera raidtiderna. Vi är många som skall samarbeta och då håller det inte att vara sen eller gå tidigt.

  Man får också avdrag om man är afk en längre tid raiden.

  Om du missar ett bossförsök pga sen ankomst eller för att du lämnar tidigt så får du inga dkp för den missade bossen eller annan dkp-loot som ev droppats under din frånvaro.

  Spendera DKP poäng

  Efter det att en boss har dödats så kommer raidledaren tala om vilket item som skall lootas först.

  Varje medlem som då har rätt klass att använda föremålet whisprar till lootmastern och talar om att han/hon är intresserad av att bli ägare av detta föremål, den raiddeltagare med mest DKP har förtur på föremålet. Om den med förtur (dvs den med mest dkp) vill ha föremålet dras den dkp förmålet var värd bort från köparens innestående dkp. Tex spelare A har 45 dkp och köper en hammare värd 15 dkp. Så har spelare A efter köpet 30 dkp kvar.

  Om 2 eller flera personer har samma dkp poäng och vill ha samma föremål så rollar man om det och den som vinner rollen får föremålet och blir av med dom dkp poäng som föremålet var värda.

  Det är tillåtet att komma ner på negativa dkp poäng med detta system så att även om du inte har några poäng om du är ensam om att vilja ha ett föremål så kommer du få det och således hamna på minus dkp.

  Saker som ingen vill köpa för dkp under raidens gång skickas till guildbanken (BoE) eller disenchantas (BoP), sharden skickas till banken. Har man passat på ett föremål under en raid är man diskvalificerad för att hämta ut föremålet från banken senare. Väl på banken så gäller bankens regler.

  Saker som kräver flera delar tex Hunter epic questen ( kräver Sinew från Onyxia och Aetrified Leaf från MajorDomo) ger förtur till den somn redan har 1 av delarna. Har 2 personer 1 av delarna gäller dkpställningen mellan dom personerna.

  Några saker har dessutom en raidnärvaro som delkrav. Bland annat Eye of Sulfaras och Bindings of the Windseeker. Detta pga att dom kräver många saker som är svåra att skaffa, och det är viktigt att det är nån som raidar ofta som får delarna.

  Dkp-taket

  Vi har satt vårat dkp-tak vid 50 dkp.

  Dkp-taket är till för att förhindra att dom med många dkp köper all loot under en raid.

  Dkp-taket reglerar hur många dkp du får spendera under en och samma raid.

  Du kan inte spendera mer än 50 dkp per raid du deltar i.(Undantaget om du är ensam om att vilja ha föremålet ). 
  Ex: Du har 200 dkp, köper en toffla för 10 dkp. Du har nu 40 dkp kvar att spendera under denna raid. Vilket innebär att att en person med 45 dkp ligger före dig i förturslistan nu.

  Dkp-taket reglerar också när förturssystemet sätts ur spel. (I vanliga fall så har ju den med mest dkp förtur på loot).

  Om 2 eller flera spelare som bjuder på samma föremål har 50 DKP eller mera så kommer alla dessa spelare att rolla om föremålet. Vinnaren blir följaktligen av med motsvarande dkp från sin innestående dkp.

  Ex 1: Vid en MC raid så har spelare A och B vid raidstarten 150 resp 75 dkp. Båda ligger med andra ord ovanför dkp-taket. En ring, värde 15 dkp, som båda vill ha droppar. Då båda spelarna har mer än 50 dkp så kommer dom att rulla om ringen. Spelare A rullar högst och vinner ringen och 15 dkp dras från hans innestående dkp, som nu är 135 dkp. Spelare A har nu också spenderat 15 dkp på denna raid och kan därmed bara spendera 35 dkp till om nåt mer skulle droppa.

  Ex 2: Lite senare droppar ett svärd, som kostar 20 dkp, som både spelare A (135 dkp. 150dkp minus 15 för ringen han köpte) och C (45 dkp) vill ha, men då spelare A redan har spenderat 15 dkp (och då bara har då 35 dkp kvar på denna raid) under samma raid så har spelare C (på 45 dkp) förtur. Spelare A har alltså inte förtur till lootet trots att han har 135 innestående dkp pga att han redan har spenderat 15 dkp den här raiden och då hamnat under spelare C’s 45 dkp. Vilket innebär att spelare C vinner och då har 25 dkp innestående. 
  Den enda gången man kan spendera mer 50 dkp under en raid är när man är ensam om att vilja ha ett föremål.

  "Tänk dig att du har ett bankonto med 3000kr på men att du från bankomaten tar ut 50kr som du tänkt spendera under kvällen och stoppar i plånboken. Du och din kompis, som har 40 kr, går på en märklig pub där den som har mest pengar kvar i plånboken har förtur till ölen. Ölen kostar 20 kr. Första ölen är din eftersom du har mest pengar och du handlar då en öl. När det är dags för nästa bira så jämför du och din kompis innehållet i era plånböcker och kan konstatera att du har 30 kvar efter att ha köpt din öl medans kompisen har 40 kr kvar och således har förtur till ölen. Märk väl att trots att du har visakort, bankomatkort etc tillhands som ger dig tillgång till ALLA dina pengar så är det BARA det du har med dig i plånboken som avgör vem som är kung i baren."

   

  DKP-FAQ

  Regleras all loot av dkp?

  Nej det gäller bara epic eller högre.

  Varför har vi fasta priser och inte auktion?

  Vi har fasta priser därför att eliminera att underrepresenterade klasser som fort får sina sets inte skall kunna ligga och hamstra DKP poäng och när väl ett non-class föremål droppar ligga på så mycket mera DKP poäng att dom utbjuder alla andra.

  Varför detta sätt att räkna poäng på?

  Vi använder detta system för att ha högt flöde på DKP poängen och i viss grad motbygga inflation.

  Hur mycket är sakerna värda?

  Det kan du se här, prislista.

  Vem bestämmer priserna?

  Vad sakerna i en instans är värda bestämms av en dkp-grupp 
  Denna grupp består av 3 eller mer medlemmar (olika från gång till gång) som sätter poäng på varje föremål en boss möjligen kan droppa. 
  Gruppen består av 3 eller mer just för att inte en enda person ska bli allsmäktig och sätta priserna i favör för sig själv. 
  Gruppens medlemmar skall vara väl insatta i spelet och representera olika klasser i spelet för att få en så rättvis värdering av föremålen som möjligt. 
  Alla poängen skall vara satta innan en raid äger rum. 
  När väl poängen är satta en gång så gäller dessa poäng tills det att Blizzard ändrar på föremålet eller att det bestäms att det satta värdet inte alls överensstämmer med vad föremålet är värt.

  Kort lathund:

  1. Du behöver inte registrera dig själv, alla som är med på Aggro Unions raider kommer med på DKP listan automatiskt.
  2. DKP Systemet gäller endast epic föremål, alla andra föremål kommer behandlas på samma sätt som vanligt, se lootregler för mer info.
  3. Ha koll på vilka tidpunkter vilka raider körs via vårt Raidschema.
  4. Vid fel eller synpunkter på DKP listan kontakta Ziddious. (Länken kräver att du är inloggad på forumet)