• INVITES TILL RAIDERNA

  Då vi nu är många som vill följa med på raider till ZG, MC och Onyxia så har vi tagit fram ett system för hur vi skall göra om vi blir för många till en raid. Att försöka få till ett system med millimeterrättvisa är om inte omöjligt så i alla fall väldigt svårt. Men ett förslag på ett någorlunda rättvist system som är relativt lättadministrerat har dock framtagits.

  Idealgrupp

  Invitesystemet bygger på en vad vi kan kalla för idealgrupp* till ännu så länge ZG och MC. En idealgrupp består av ett på förhand bestämt antal gubbar ur varje klass för att raiden ska ha bra förutsättningar att lyckas.

  Vara i tid

  För att kunna anmäla sig till en raid krävs det (förutom att vara nylagad och ha avsatt tid att spela hela raiden) att man fysiskt befinner sig på angiven plats ( man kan allttså inte vara AFK ) vid utsatt tid** och anmäler sig till raidledaren inom det minst 15 min innan raidstart. Om raiden blir full innan det så kommer man då att applicera +/- listan. Den med flest + har företräde.

  15 min innan utsatt raidstart har raidledaren rätt att börja kalla in folk utanför guilden om det skulle behövas.

  Vem får poäng?

  Uttagningssystemet är tänkt att endast användas om det finns för många anmälningar till raiden och gäller bara för den/de klasser som är överrepresenterade***. Om systemet behöver tillämpas får man: -1 poäng om man deltager i raiden och således +1 poäng om man fått stå tillbaka.

  Exempel på scenarion från en raid till ZG:

  • Scenario 1
   20 personer anmäler sig och befinner sig utanför instansen: Alla kommer med och inga poäng delas ut. 
    
  • Scenario 2
   22 personer anmäler sig och befinner sig utanför instansen: Det finns 2 övertaliga Rogues (i fördelningen av olika klasser i idealgruppen.). De Rogues med mest poäng tas med och de andra får stå tillbaka. De Rogues som får följa med får således -1 poäng och de som lämnades kvar får +1 poäng. ALLA övriga får 0 poäng. 
    
  • Scenario 3
   25 personer anmäler sig och befinner sig utanför instansen: Fördelningen av anmälda mellan klasserna är följande (Vi leker även med tanken att siffrorna inom parentes är antal avsatta spelare per klass för en idealgrupp (tagna ur luften bara för att visa exemplet)): 

   3 (2) präster 
   1 (2) druider 
   1 (2) warlocks 
   3 (3) mages 
   6 (3) warriors 
   4 (3) paladins 
   4 (3) rogues 
   3 (2) hunters 

   Vi har således 7 övertaliga personer (1 präst, 3 warriors, 1 paladin, 1 rogue samt 1 hunter) och 2 undertaliga personer (1 druid samt 1 warlock). Nu sker uttagningen av de som ska med och då går drevet per klass. Således får de 2 prästerna med mest poäng följa med och den med minst poäng sättas på kö. Druiden, warlocken och samtliga mages kommer med. De 3 warriors med mest poäng kommer med och de övriga 3 sätts i kö. Samma uttagning följer för paladins, rogues och hunters. 

   Nu hade vi ju även 2 stycken undertaliga platser som ska fyllas av dem i kön. Nu får de två, oavsett klass, med mest poäng av dem som köar följa med. Låt oss åter leka med tanken att det var en hunter och en präst som fyllde kriteriet bäst. Det skulle ge följande fördelning av dem som kom med där siffran inom parentes nu anger antalet anmälda. 

   3 (3) präster 
   1 (1) druid 
   1 (1) warlock 
   3 (3) mage 
   3 (6) warriors 
   3 (4) paladins 
   3 (4) rogues 
   3 (3) hunters 

   Det skulle innebära med det nya systemet att druiden, prästerna, warlocken, mages och hunters får noll poäng (ingen lämnades ju kvar från de klasserna). Vidare får de warriors, paladins och rogues som kom med -1 poäng samt alla de som inte kom med +1 poäng. 
   Alltså kan man BARA komma ifråga för plus eller minus poäng om man anmält sig under utsatt tid OCH befinner sig på angiven plats SAMT tillhör en klass där någon/några lämnats kvar på grund av övertalighet. I ALLA andra fall ges noll poäng. 

   Om det nu visar sig att två eller flera spelare i en övertalig klass eller i en raidkö har samma poäng får de först chansen att snabbt komma överens om vem som följer med och vem som stannar hemma. Om de inte kommer överens sker en vanlig roll.

  *)

  IDEALGRUPPER

   

  Zul Gurub

  Molten Core

  Präster

  2 5

  Druider

  2 5

  Warlocks

  2 5

  Mages

  3 5

  Warrior

  3 5

  Paladins

  3 5

  Rogues

  3 5

  Hunters

  2 5

   

  **) Varför man bör befinna sig på angiven plats är för att dels bereda plats främst för dem som verkligen vill följa med (och då väljer bort andra aktiviteter även om man riskerar att missa raiden på grund av övertalighet) och dels garantera att raiden startar på utsatt tid (uttagningen kan ta lite tid). Att börja uttagningen tidigare faller på att alla (även de gamla gubbarna) måste få chansen att hinna hem från kneget och hinna med allt sånt som en del yngre spelares mammor kanske gör.

  ***) Varför vi bör ha en klassindelning vid uttagningen är för att annars kan man lätt hamna i situationer då vi får tydliga snedfördelningar av karaktärer till raiderna. Varje raid kommer ju att må bäst av att det finns spelare från alla klasser för att kunna utnyttja varje klass speciella egenskaper.